تحریم بیمه
 تحریم صنعت بیمه با شروع سال ۱۳۹۸
اسفند ۲۹, ۱۳۹۷
خطر
 زنگ خطر به صدا درآمد
فروردین ۱, ۱۳۹۸
کروکی

در چه تصادفاتى ترسیم کروکی لازم است؟

طبق قانون تا سقف تعهدات مالی که به میزان ۲٫۵ درصد تعهدات جانی بیمه نامه نیاز به کروکی نمی باشد اما در برخی تصادفات نیاز به کرروکی است این موارد عبارتند از:

🔻۱٫ چنانچه یکی از طرفین حادثه درخواست ارائه کروکی داشته باشد و یا مسافر باشد.
🔻۲٫ چنانچه میزان خسارت وارده بیش از میزان تعهد بیمه نامه مقصر باشد؛ کروکی غیر سازشی ترسیم گردد.
🔻۳٫ چنانچه تصادف وسیله نقلیه با شیء ثابت (تیر چراغ برق – گاردریل و …) باشد؛ کروکی غیر سازشی ترسیم گردد.
🔻۴٫ هرگاه یکی از طرفین تصادف حرکت با دنده عقب داشته باشد.
🔻۵٫ تصادفات جلو به جلو (شاخ به شاخ) باشد.
🔻۶٫ هرگاه یکی از طرفین تصادف موتور سیکلت باشد و یا هر دوطرف تصادف موتور سیکلت باشند.
🔻۷٫ چنانچه یکی از طرفین تصادف وسیله نقلیه سنگین (اتوبوس و یا ڪامیون و …) باشد.
🔻۸٫ هرگاه تصادف بین سه وسیله نقلیه یا بیشتر از سه وسیله واقع شده باشد.
🔻۹٫ در تصادف چند مرحله ای (هرگاه وسیله ای بعد از برخورد با وسیله دیگر به خارج از سطح راه پرتاب و یا جدول و درخت و تیر برق و … برخورد نموده باشد).
🔻۱۰٫ بعلت عبور یکی از طرفین تصادف از چراغ قرمز تصادف حادث شده باشد. (برای بررسی حق تقدم عبور)
🔻۱۱٫ هرگاه یکی از طرفین تصادف وسیله نقلیه نظامی باشد.
🔻۱۲٫ هرگاه یکی از طرفین فاقد مدارک لازم رانندگی (گواهینامه یا بیمه نامه معتبر و …) باشد.
🔻۱۳٫ چنانچه بین تاریخ صدور بیمه نامه ها ناپیوستگی باشد و تاریخ صدور بیمه نامه جدید نزدیک به تاریخ تصادف باشد.
🔻۱۴٫چنانچه وسیله نقلیه مقصر دارای بیمه نامه بدنه باشد و یا بخواهد برای بار دوم از بیمه نامه بدنه استفاده کند.
🔻۱۵٫ چنانچه یکی از طرفین به نظر کارشناس اعتراض داشته باشد کروکی غیرسازشی ترسیم می گردد.
🔻۱۶٫ چنانچه حادثه جرحی و یا فوتی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *