دی ۱۰, ۱۳۹۷
قانون تاسيس بيمه مركزی ايران و بيمه گری

قانون تاسيس بيمه مركزی ايران

قانون تاسيس بيمه مركزی ايران و بيمه گری قسمت اول -تشكيل و موضوع ماده ۱– به منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و […]
دی ۱۰, ۱۳۹۷
قانون‌ اصلاح‌ چگونگی‌ اداره‌ مناطق‌ آزاد تجاری

قانون‌ اصلاح‌ چگونگی‌ اداره‌ مناطق‌ آزاد تجاری

قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ چگونگی‌ اداره‌ مناطق‌ آزاد تجاری قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ چگونگی‌ اداره‌ مناطق‌ آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران (بند ۵ ماده واحده) (مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۷۷ مجلس […]
دی ۱۰, ۱۳۹۷
قانون بیمه شخص ثالث

قانون بيمه شخص ثالث

قانون بيمه شخص ثالث قانون بيمه اجباري خساراتوارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه بخش نخست ـ كليات ماده ۱ ـ اصطلاحات به […]
دی ۱۰, ۱۳۹۷
قانون تاسيس موسسات بيمه غير دولتی

قانون تاسيس موسسات بيمه غير دولتی

قانون تاسيس موسسات بيمه غير دولتی قانون تاسيس موسسات بيمه غير دولتي ماده واحده ـ به منظور تعميم و گسترش صنعت بيمه دركشور، افزايش رقابت و […]
دی ۱۰, ۱۳۹۷
قانون مبارزه با پولشويی

قانون مبارزه با پولشويی

قانون مبارزه با پولشويی ماده ۱- اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده(۲) قانون تجارت است، مگر آن‌که براساس مفاد این قانون خلاف آن به […]
دی ۱۰, ۱۳۹۷
قانون بیمه

قانون بیمه

قانون بیمه معاملات بيمه ماده ۱– بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر […]