اسفند ۴, ۱۳۹۷
تنظیم برگ دادخواست

تنظیم برگ دادخواست به زبان ساده

تنظیم برگ دادخواست چگونه است؟ بسیاری از افراد زمانی که می خواهند موضوع و مشکل خود را از طریق مراجع قضایی پیگیری کنند، به طور مثال […]
اسفند ۱, ۱۳۹۷
برگ سبز خودرو

آیا برگ سبز خودرو سند مالکیت هست؟

آیا برگ سبز خودرو سند مالکیت هست؟ چند سالی است که بحث معرفی یک مرجع رسمی و معتبر برای ثبت سند خودرو، اختلافی عمیق میان نیروی […]
اسفند ۱, ۱۳۹۷
فسخ قرارداد اجاره پیش از موعد

فسخ قرارداد اجاره پیش از موعد

فسخ قرارداد اجاره پیش از موعد و شرایط تخلیه ملک توسط مستاجر اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته […]
اسفند ۱, ۱۳۹۷
قوانین آپارتمان نشینی

قوانین آپارتمان نشینی

قوانین آپارتمان نشینی و حقوق مالکین در آپارتمان ها نرخ رشد جمعیت شهری عاملی بود تا تغییرات بنیادی و اساسی در نحوه و شکل زندگی مردم […]
اسفند ۱, ۱۳۹۷
حقوق بیمه

رسیدگی حقوقی در صورت فوت اصحاب دعوا

رسیدگی حقوقی در صورت فوت اصحاب دعوا پرونده‌هایی که در دادسرا و محاکم قضایی در دست رسیدگی‌ هستند، همگی یک یا چند شاکی اعم از حقیقی یا حقوقی […]