• آيين نامه شماره ۶
  آيين نامه شماره ۶ بیمه
  آيين نامه شماره ۶ بیمه شوراي عالي بيمه در اجراي ماده ۶۸ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري آيين نامه زير را كه مشتمل […]
 • آيين نامه شماره ۵-۸
  آيين نامه شماره ۵-۸ بیمه
  آيين نامه شماره ۵-۸ بیمه مقررات مكمل آيين نامه شماره ۸ شوراي عالي بيمه حداقل نرخ حق بيمه مربوط به بيمه مستقيم باربري تعدادي از كالاهايي […]
 • آيين نامه شماره ۴-۸ بیمه
  آيين نامه شماره ۴-۸ بیمه
  آيين نامه شماره ۴-۸ بیمه مقررات مكمل آيين نامه شماره ۸ شوراي عالي بيمه حداقل نرخ حق بيمه مربوط به بيمه مستقيم باربري تعدادي ازكالاهايي كه […]
 • آيين نامه شماره 2-8 بيمه
  آيين نامه شماره ۲-۸ بیمه
  آيين نامه شماره ۲-۸ بیمه شوراي عالي بيمه حداقل نرخ حق بيمه مربوط به بيمه مستقيم باربري تعدادي از كالاهايي كه نرخ آنها در آيين نامه […]
 • آیین نامه های بیمه
  آيين نامه شماره ۱-۸ بیمه
  آيين نامه شماره ۱-۸ بیمه شوراي عالي بيمه حداقل نرخ حق بيمه مربوط به بيمه مستقيم باربري تعدادي از كالاهايي كه نرخ آنها در آيين نامه […]
 • آيين نامه بیمه
  آيين نامه شماره ۵۳ بیمه
  آيين نامه شماره ۵۳ بیمه شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۳ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري در جلسه مورخ ۱۳۸۴,۱۲.۰۹ […]
 • آیین نامه11بیمه
  آيين نامه شماره ۱۱ بیمه
  آيين نامه شماره ۱۱ بیمه شوراي عالي بيمه در اجراي ماده ۶۱ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه ‎گري آيين نامه ذخاير و اندوخته‎ هاي […]
 • ایین نامه 22یبمه
  آیین نامه شماره ۲۲ بیمه
  آیین نامه شماره ۲۲ بیمه با توجه به تبصره يك ماده ۱۰۹ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه سال ۱۳۶۶, شوراي عالي بيمه در اجراي ماده ۶۱ […]
 • آیین نامه93بیمه
  آيين‌نامه شماره ۹۳ بیمه
  آيين‌نامه شماره ۹۳ بیمه شوراي عالي بيمه در جلسه مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۶ به استناد بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، «آيين نامه […]
 • آیین نامه 41 بیمه
  آيين نامه شماره ۴۱ بیمه
  آيين نامه شماره ۴۱ بیمه   ماده ۱- مؤسسات بيمه و مؤسسات كارگزاري بيمه خارجي مي توانند با موافقت بيمه مركزي ايران و در چارچوب ضوابط […]
 • بیمه زندگی
  آيين نامه شماره ۱۳ بیمه های زندگی
  آيين نامه شماره ۱۳ شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري آيين نامه زير را كه […]
 • آیین نامه50 بیمه
  آیين ‎نامه شماره ۵۰ بیمه
  آیين ‎نامه شماره ۵۰ ماده ۱. موسسه ارزيابي خسارت بيمه ‏اي شخص حقوقي است كه طبق اين آيين ‏نامه وظيفه بررسي و تحقيق در مورد علت […]
 • اخبار بیمه
  آيين‌ نامه شماره ۷۳ بیمه
  آيين‌ نامه شماره ۷۳ شوراي‌عالي بيمه در اجراي ماده واحده قانون الحاق دولت ايران به سيستم بين‌المللي بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در […]
 • آیین نامه58 بیمه
  آيين نامه شماره ۵۸ بیمه
  آيين نامه شماره ۵۸  شوراي‌عالي بيمه در راستاي اجراي ماده ۶۱ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري و با هدف ايجاد شفافيت براي حقوق بيمه‌گذاران […]
 • آیین نامه بیمه
  آیين نامه شماره ۴۳ بیمه
  آیين نامه شماره ۴۳ فصل اول كليـات ماده ۱ – اساس قرارداد اين بيمه نامه براساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه سال ۱۳۱۶ و پيشنهاد كتبي […]
 • آیین نامه 39 بیمه
  آیين نامه شماره ۳۹
  آیين نامه شماره ۳۹ اين قرارداد بين شركت سهامي بيمه (بعنوان بيمه گر) از يك طرف و شركت حمل و نقل داخلي به نشاني : (بعنوان […]
 • آیین نامه 33
  آيين نامه شماره ۳۳
  آيين نامه شماره ۳۳ ماده يك – موسسات بيمه مكلفند بيمه نامه هاي بدنه اتومبيل را براساس حق بيمه هاي زير صادر نمايند: حداقل نرخ حق […]
 • آیین نامه ها
  آيين نامه شماره ۳۰
  آيين نامه شماره ۳۰ “موسسات بيمه موظفند بدهيهاي معوق ناشي از عمليات اتكايي اجباري خود را تا پايان سال ۱۳۷۱ به بيمه مركزي ايران بپردازند مگر […]
 • آیین نامه بیمه ای
  آيين­ نامه شماره ۱/۷۸
  آيين­ نامه شماره ۱/۷۸  شوراي­عالي بيمه در اجراي ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه­ گري، در جلسه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۵آيين‌نامه اكچوئر رسمي بيمه (آيين­ […]
 • آیین نامه بیمه
  آیین‌نامه شماره ۸۳/۱
  آیین‌نامه شماره ۸۳/۱ شوراي­عالي بيمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۷ پس از استماع و بررسی تقاضای شرکت […]
 • بودجه سال94
  اجراي بند «د» تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور
  اجراي بند «د» تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور شوراي عالي بيمه در جلسه مورخ ۱۳۹۴,۰۱.۲۵ در اجراي بند «د» تبصره ۱۴ قانون بودجه […]
 • تعهد شرکت های بیمه
  ابلاغ موارد خارج از تعهد شرکت های بیمه
  ابلاغ موارد خارج از تعهد شرکت های بیمه – تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون شخص ثالث   شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳، در اجرای […]
 • آيين نامه شماره 20
  آیين نامه شماره ۲۰
  آیين نامه شماره ۲۰ شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۴ از ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري آيين نامه زير را […]
 • آيين نامه شماره ۱۹
  آيين نامه شماره ۱۹ 
  آيين نامه شماره ۱۹  ماده يك – موسسات بيمه بايد داراييهايي را كه از محل ذخيره فني احتياطي خريداري شده است طبق مقررات اين آيين نامه […]
 • آيين نامه شماره 15
  آیین نامه شماره ۱۵
  آیین نامه شماره ۱۵ شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۳ از ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري در جلسه مورخ ۱۱/۶/۱۳۵۳ […]
 • آيين نامه شماره 14
  آيين نامه شماره ۱۴
  آيين نامه شماره ۱۴ شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري در جلسه مورخ ۱۳۵۳,۵.۱۳ تصويب […]
 • آيين نامه شماره ۱۳
  آيين نامه شماره ۱۳
  آيين نامه شماره ۱۳ شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري آيين نامه زير را كه […]
 • آيين نامه شماره 12
  آيين نامه شماره ۱۲
  آيين نامه شماره ۱۲ شورايعالي بيمه در اجراي ماده ۶۱ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري آيين نامه سرمايه گذاري موسسات بيمه (نحوه به […]
 • آيين نامه شماره 11
  آيين نامه شماره ۱۱
  آيين نامه شماره ۱۱ شوراي عالي بيمه در اجراي ماده ۶۱ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه ‎گري آيين نامه ذخاير و اندوخته‎ هاي قانوني […]
 • آيين نامه شماره 10
  آيين نامه شماره ۱۰
  آيين نامه شماره ۱۰ شوراي عالي بيمه در اجراي ماده ۶۱ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري آيين نامه ذخاير فني موسسات بيمه را […]
 • آيين نامه شماره ۹
  آيين نامه شماره ۹
  آيين نامه شماره ۹ شوراي عالي بيمه دراجراي بند ۴ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري آيين نامه زير را كه مشتمل […]
 • آيين نامه شماره ۵-۸
  آيين نامه شماره ۵-۸
  آيين نامه شماره ۵-۸ مقررات مكمل آيين نامه شماره ۸ شوراي عالي بيمه حداقل نرخ حق بيمه مربوط به بيمه مستقيم باربري تعدادي از كالاهايي را […]
 • آيين نامه شماره ۴-۸
  آيين نامه شماره ۴-۸
  آيين نامه شماره ۴-۸ مقررات مكمل آيين نامه شماره ۸ شوراي عالي بيمه حداقل نرخ حق بيمه مربوط به بيمه مستقيم باربري تعدادي ازكالاهايي كه نرخ […]
 • آيين نامه شماره ۷-۸
  آيين نامه شماره ۲-۸
  آيين نامه شماره ۲-۸ شوراي عالي بيمه حداقل نرخ حق بيمه مربوط به بيمه مستقيم باربري تعدادي از كالاهايي كه نرخ آنها در آيين نامه شماره […]
 • بیمه
  آيين نامه شماره ۱-۸
  آيين نامه شماره ۱-۸ شوراي عالي بيمه حداقل نرخ حق بيمه مربوط به بيمه مستقيم باربري تعدادي از كالاهايي كه نرخ آنها در آيين نامه شماره […]
 • بیمه
  آيين نامه شماره ۸
  آيين نامه شماره ۸ ماده يك – موسسات بيمه مكلفند بيمه نامه هاي باربري را براساس مقررات و نرخهاي تعيين شده در اين آيين نامه صادر نمايند. […]
 • آيين نامه شماره ۳۰
  آيين نامه شماره ۳۰
  آيين نامه شماره ۳۰ “موسسات بيمه موظفند بدهيهاي معوق ناشي از عمليات اتكايي اجباري خود را تا پايان سال ۱۳۷۱ به بيمه مركزي ايران بپردازند مگر […]
 • آيين نامه شماره ۱۱-۸
  آيين نامه شماره ۱۱-۸
  آيين نامه شماره ۱۱-۸ كاهش نرخ هاي مندرج در بند الف ماده ۲ آئين نامه ۸ لغايت ۵/۸ شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۴ ماده […]
 • آيين نامه شماره ۱۰-۸
  آيين نامه شماره ۱۰-۸
  آيين نامه شماره ۱۰-۸ كاهش نرخ به ميزان ۲۰ درصد شوراي‌ عالي‌ بيمه‌ در اجراي‌ بند ۴ ماده‌ ۱۷ قانون‌ تاسيس‌ بيمه‌ مركزي‌ ايران‌ وبيمه‌ گري‌ […]
 • آيين نامه شماره 9-8
  آيين نامه شماره ۹-۸
  آيين نامه شماره ۹-۸ تعيين مدت اعتبار بيمه هاي باربري و تخفيف ۱۰ درصدي پرداخت نقدي حق بيمه شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۴ ماده […]
 • آيين نامه شماره 8-۸
  آيين نامه شماره ۸-۸
  آيين نامه شماره ۸-۸ تعيين نرخ هاي بيمه هاي صادراتي و ترانزيت شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۴ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران […]
 • آيين نامه شماره ۷-۸
  آيين نامه شماره ۷-۸
  آيين نامه شماره ۷-۸ كاهش نرخ هاي مندرج در ماده ۲ به ميزان ۱۵ % اول سال ۱۳۵۹ شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۴ ماده […]
 • آيين نامه شماره ۷
  آيين نامه شماره ۷
  آيين نامه شماره ۷ شوراي عالي بيمه در جلسه مورخ ۷/۳/۱۳۵۲ بمنظور تكميل آيين نامه هاي شماره ۱ (نحوه واگذاري بيمه هاي اتكايي اجباري و ميزان […]
 • آیین نامه شماره 6
  آيين نامه شماره ۶
  آيين نامه شماره ۶ شوراي عالي بيمه در اجراي ماده ۶۸ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري آيين نامه زير را كه مشتمل بر […]
 • آیین نامه شماره 5
  آيين نامه شماره ۵
  آيين نامه شماره ۵ شوراي عالي بيمه در جلسه مورخ ۱۶ دي ماه ۱۳۵۱ نرخ كارمزد بيمه اتكايي اجباري انواع بيمه را كه در آيين نامه […]
 • آیین نامه شماره 4
  آیین نامه شماره ۴
  آیین نامه شماره ۴ شوراي عالي بيمه در اجراي ماده ۴۶ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري آيين نامه زير را كه مشتمل بر […]
 • آیین نامه شماره ۳
  آیین نامه شماره ۳
  آیین نامه شماره ۳ شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۴ از ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري آيين نامه زير را […]
 • آيين نامه شماره 2
  آيين نامه شماره ۲
  آيين نامه شماره ۲ شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۳ از ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري آيين نامه زير را […]
 • آيين نامه شماره ۱
  آيين نامه شماره ۱
  آيين نامه شماره ۱ شوراي عالي بيمه در اجراي ماده ۷۲ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري آيين نامه زير را كه مشتمل بر […]
 • آیین نامه شماره ۲-۹۳
  آیین نامه شماره ۲-۹۳
  آیین نامه شماره ۲-۹۳ شوراي‌عالي بيمه در اجراي ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ آیین‌­نامه حاکمیت شرکتی در مؤسسات […]
 • آیین­‌نامه شماره ۵۱/۴
  آیین­‌نامه شماره ۵۱/۴
  آیین­‌نامه شماره ۵۱/۴ شوراي‌عالي بيمه در اجراي ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، در جلسه مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۷ «آیین­‌نامه شماره ۵۱/۴ را به عنوان مکمل آیین‌­نامه […]
 • آیین‌نامه شماره 1/83
  آیین‌نامه شماره ۱/۸۳
  آیین‌نامه شماره ۱/۸۳ شوراي­عالي بيمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۷ پس از استماع و بررسی تقاضای شرکت […]
 • آیین‌نامه حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه
  آیین‌نامه حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه
  دستورالعمل نحوه تشکیل و شرح وظایف واحدها و کمیته‌های موضوع ماده (۱۱) آیین‌نامه حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه(آیین‌نامه شماره۹۳)  تشکیل و شرح وظایف واحدها و کمیته‌های […]
 • ابلاغ موارد خارج از تعهد شرکت های بیمه
  ابلاغ موارد خارج از تعهد شرکت های بیمه
  ابلاغ موارد خارج از تعهد شرکت های بیمه تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون شخص ثالث شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳، در اجرای تبصره «۲» […]
 • تعرفه هزینه ارزیابی خسارت
  تعرفه هزینه ارزیابی خسارت
  تعرفه هزینه ارزیابی خسارت تعرفه هزینه ارزیابی خسارت – موضوع تبصره ماده (۳۹) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از […]